Från hjärta till Hjärta – från Norr till

Visste du att det i Sverige föds ca 1000 barn varje år med hjärtfel. Det är 3 barn om dagen! Hjärtfel är den vanligaste defekten jämfört med andra medfödda sjukdomar, 1 barn av 100 föds med hjärtfel och det ser likadant ut vart du än bor i världen.

Februari har utsetts till Alla barnhjärtans månad för att uppmärksamma alla dessa "hjärtebarn". I denna blogg kommer ni under februari månad att få följa med på en resa genom Sverige, från hjärta till hjärta och träffa några hjärtebarn, som vill dela sin historia.

Välkomna till bloggen Från hjärta till Hjärta – från Norr till Söder!

lördag 13 februari 2016

Alla barnhjärtans dag imorgon

Förra årets alla hjärtans dag sände vi en tanke till alla de hjärtebarn som inte längre finns med oss.
I år fokuserar vi på alla de barn som fortfarande finns med oss tack vare forskning och operationer. Barn som i och med operationen bär ett ärr på sitt bröst. Ett ärr som kan betyda så mycket, som är en symbol för något annat. Ett ärr som man kan bära med stolthet - man har överlevt, men kanske även ett ärr man ibland gömmer undan för man orkar inte med frågor och tankar kring vad ärret faktiskt står för.

FAKTA BARNS HJÄRTFEL
Det finns många typer av medfödda hjärtfel, till exempel hål mellan hjärtats kamrar/förmak eller felplacering av lungpuls-/kroppspulsådern.

Ett av hundra barn föds med hjärtfel i Sverige, cirka 1 000 barn varje år.

22 000 barn under 18 år lever idag med någon form av hjärtsjukdom i Sverige.

Tack vare forskningen har andelen hjärtbarn som räddas till livet ökat från 60 till 95 % de senaste 50 åren. (läs även mer här)

Hjärt-Lungfondens mål är att inget barn ska behöva leva med ett oupptäckt hjärtfel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar